Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
18. listopadu 2019 ..:: S. Martino a Mensola ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA a rodinu webů PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA.

Použití osobních informací

PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA a k poskytování služeb, o které jste požádali. PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA a jeho přidružených částí. PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA za účelem zjištění, jaké služby PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte PARROCCHIA DI SAN MARTINO A MENSOLA na adrese lorenzo@romanelli.fi.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation